DIA a DIA / ORGANITZACIÓ

GAT està pensat per alumnat de 3 a 12 anys amb dificultats del llenguatge, de relació social i sobretot del Trastorn de l’Espectre Autista.

Les modalitats d’assistència a GAT Tot Teràpia per part de l’alumnat són:

  • Modalitat 2 dies a GAT: la proposta és poder assistir dos dies a la setmana a GAT i els restants a l’escola.
  • Modalitat 3 dies a GAT: la proposta és poder assistir tres dies a la setmana a GAT i els restants a l’escola.
  • Modalitat 4 dies en GAT: la proposta és poder assistir de quatre dies a GAT i el restant a l’escola.

La modalitat és variable durant el curs o d’any en any. En aquest cas es valorarà conjuntament entre escola, família i equip GAT la modalitat adient en cada cas.

L’horari de GAT Tot Teràpia és de dilluns a divendres de 9.00 a 16.00 hores.

El mes de juliol està integrat com un servei més de GAT. La proposta d’activitats serà més lúdica i més relaxada que durant el curs escolar. L’horari serà el mateix que durant el curs (de 9.00 a 16.00 h).