LITTLE TOWN

És molt freqüent que durant les sessions de teràpia individual el nen assumeixi tots els objectius proposats però que en la seva vida diària, per diversos motius, no aconsegueixi incorporar el que ha après. Per això es va crear Little Town.

Little Town (petita ciutat) és un espai de 80 m2 amb diversos escenaris on es poden realitzar incomptables exercicis per assegurar-nos que el nen pot funcionar de forma òptima en la seva vida diària.

Es poden fer exercicis de forma individual o en grup. Els membres de cada grup que treballen a la ciutat estan acuradament seleccionats per tal que cadascú treballi justament el que necessita. Els grups realitzen les seves tasques a Little Town sota la supervisió de dos professionals.

Com que podem manipular les condicions de la sala (abaixar la intensitat de la llum, posar música, afegir-hi transeünts), podem crear l’entorn necessari per a cada teràpia. A cada escenari es treballen aspectes diferents i es pot treballar de diverses maneres.