Combined and innovative therapies

Tailor-made therapies

We empower you to help your family thrive

TERÀPIES INNOVADORES

Cerquem la innovació amb l’ús de teràpies efectives i diferenciadores, como el Neurofeedback i el Metrònom Interactiu ®

ALIMENTACIÓ

Creiem que tot tractament ha d’anar acompanyat de molts factors, inclosa una alimentació sana

TRANSDISCIPLINARIETAT

La coordinació entre múltiples disciplines ens permet accelerar els resultats incorporant tota la família