QUE ÉS GAT

A Tot Teràpia volem posar veu a les necessitats reals de les nostres famílies, i poder oferir el suport que es mereixen. Per això s’ha creat un programa innovador per afavorir l’escola inclusiva i sobretot atendre les capacitats, necessitats acadèmiques i terapèutiques dels nostres pacients.

El nostre projecte porta el nom de GAT, que significa Grup Acadèmic Terapèutic Tot Teràpia, és un projecte destinat a facilitar la situació actual a l’escola inclusiva. Oferim millorar el dia a dia de les famílies i nens/es amb dificultats de comunicació, relació social i Trastorn de l’Espectre Autista (amb un especial èmfasi, encara que no de manera exclusiva).

El projecte pretén alternar l’escola ordinària o d’educació especial, amb la pràctica terapèutica, donant suport als propis nens/es, famílies i l’escola. Per tant, un alumne/a GAT anirà uns dies a l’escola ordinària o d’educació especial i els altres assistirà al centre terapèutic Tot Teràpia.